KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İÇME SUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 SY01/01 Makine İle Dar Derin Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması metreküp 25.000
2 SY01/02 Makine ile Dar Derin Yumuşak ve Sert Küskülük Kazılması metreküp 750
3 SY01/03 Makine ile Dar Derin Yumuşak ve Sert Kaya Kazılması metreküp 750
4 SY01/08 Abone Şube Yolu Kazılması metreküp 3.000
5 SY01/09 Asfalt, Parke ve Blokaj Sökülmesi metreküp 1.000
6 SY01/10 Filler (Mıcır) Malzeme Temini ve Serilmesi metreküp 27.500
7 SY01/11 Makine ile Hendek Dolgusu Yapılması metreküp 3.000
8 SY01/13 Filler (Mıcır) Malzeme Nakli metreküp 27.500
9 SY01/14 Kazı Malzemesi Nakli metreküp 27.500
10 SY02/01 Ø 63 mm HDPE Borunun Temini ( 16 Atü) metre 3.000
11 SY02/02 Ø 90 mm HDPE Borunun Temini metre 20.000
12 SY02/06 Ø 140 mm HDPE Borunun Temini metre 13.000
13 SY02/11 Ø 200 mm HDPE Borunun Temini metre 3.000
14 SY02/13 Ø 250 mm HDPE Borunun Temini metre 752
15 SY02/14 Ø 315 mm HDPE Borunun Temini metre 752
16 SY02/18 Ø 63 mm HDPE Boruların Döşenmesi metre 2.500
17 SY02/19 Ø 90 mm HDPE Boruların Döşenmesi metre 20.000
18 SY02/21 Ø 140 mm HDPE Boruların Döşenmesi metre 13.000
19 SY02/23 Ø 200 mm HDPE Boruların Döşenmesi metre 3.000
20 SY02/24 Ø 250 mm HDPE Boruların Döşenmesi metre 752
21 SY02/25 Ø 315 mm HDPE Boruların Döşenmesi metre 752
22 SY02/29 Ø 63 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 550
23 SY02/30 Ø 90 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 3.100
24 SY02/32 Ø 140 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 2.000
25 SY02/34 Ø 200 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 450
26 SY02/35 Ø 250 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 120
27 SY02/36 Ø 315 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 120
28 SY02/40 Ø 63 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 600
29 SY02/41 Ø 90 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 3.200
30 SY02/43 Ø 140 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 2.000
31 SY02/45 Ø 200 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 450
32 SY02/46 Ø 250 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 120
33 SY02/47 Ø 315 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 120
34 SY02/51 Muhtelif Çapta HDPE Boru Dirseklerinin Döşenmesi adet 175
35 SY02/52 Muhtelif çapta HDPE Eşit Tee Döşenmesi adet 150
36 SY02/53 Muhtelif çapta HDPE İnegal Tee Döşenmesi adet 175
37 SY02/54 Muhtelif çapta HDPE Redüksiyon Parçasının Döşenmesi adet 100
38 SY02/55 Muhtelif çapta HDPE Körtapa Parçasının Döşenmesi adet 150
39 SY05/01 Ø 32 mm HDPE Borunun Temini ( 16 Atü) metre 3.000
40 SY05/02 Ø 40 mm HDPE Borunun Temini ( 16 Atü) metre 2.010
41 SY05/06 Ø 32 mm Abone Şube Yolu Döşenmesi metre 3.000
42 SY05/07 Ø 40 mm Abone Şube Yolu Döşenmesi metre 2.010
43 SY05/08 Ø 50 mm Abone Şube Yolu Döşenmesi metre 500
44 SY05/09 Ø 63 mm Abone Şube Yolu Döşenmesi metre 500
45 SY05/11 Ø 32 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 1.000
46 SY05/12 Ø 40 mm PE 100 EF Manşonun Temini adet 700
47 SY05/16 Ø 32 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 1.050
48 SY05/17 Ø 40 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 750
49 SY05/18 Ø 50 mm HDPE Boru ve Özel Parçaların Elektrofüzyon Kaynak ile Eklenmesi adet 150
50 SY05/21 Ø90/32 HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Temini adet 250
51 SY05/22 Ø90/40 HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Temini adet 200
52 SY05/31 Ø140/32 HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Temini adet 150
53 SY05/32 Ø140/40 HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Temini adet 150
54 SY05/54 Ø315/63 HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Temini adet 50
55 SY05/56 Ø32 mm Dış Dişli Metal Geçiş Adaptörü Temini adet 400
56 SY05/57 Ø40 mm Dış Dişli Metal Geçiş Adaptörü Temini adet 350
57 SY05/59 Ø63 mm Dış Dişli Metal Geçiş Adaptörü Temini adet 50
58 SY05/61 Ø 32 mm HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Konulması ve Kaynatılması adet 400
59 SY05/62 Ø 40 mm HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Konulması ve Kaynatılması adet 350
60 SY05/63 Ø 50 mm HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Konulması ve Kaynatılması adet 50
61 SY05/64 Ø 63 mm HDPE Vanasız Branşman Ayırıcının Konulması ve Kaynatılması adet 50
62 SY05/66 Muhtelif Çapta Belediye Vanası Temini adet 950
63 SY05/67 Muhtelif Çapta Belediye Vanası için Uzatma Mili Temini adet 950
64 SY05/68 Buşakle Temini adet 1.210
65 SY05/69 Muhtelif Çapta Belediye Vanasının Yerleştirilmesi adet 950
66 SY05/70 Muhtelif Çapta Belediye Vanası için Uzatma Milinin Yerleştirilmesi adet 950
67 SY05/71 Buşaklenin Yerleştirilmesi adet 1.210
68 SY05/72 Muhtelif Çap ve Ebatta Priz Kolye Döşenmesi adet 50
69 SY06/03 Ø 80 mm Çelik Flanşın Temini adet 400
70 SY06/04 Ø 90 mm HDPE Flanş Adaptörü Temini adet 400
71 SY06/07 Ø 125 mm Çelik Flanşın Temini adet 100
72 SY06/08 Ø 140 mm HDPE Flanş Adaptörü Temini adet 100
73 SY06/22 Ø 90 mm Çelik Flanş ve Flanş Adaptörünün Döşenmesi adet 250
74 SY06/24 Ø 140 mm Çelik Flanş ve Flanş Adaptörünün Döşenmesi adet 100
75 SY06/26 Ø 200 mm Çelik Flanş ve Flanş Adaptörünün Döşenmesi adet 10
76 SY06/27 Ø 250 mm Çelik Flanş ve Flanş Adaptörünün Döşenmesi adet 4
77 SY06/28 Ø 315 mm Çelik Flanş ve Flanş Adaptörünün Döşenmesi adet 2
78 SY06/37 Ø 80 mm Vananın Temini (16 Atü) adet 200
79 SY06/39 Ø 125 mm Vananın Temini (16 Atü) adet 50
80 SY06/41 Ø 200 mm Vananın Temini (16 Atü) adet 5
81 SY06/42 Ø 250 mm Vananın Temini (16 Atü) adet 2
82 SY06/43 Ø 300 mm Vananın Temini (16 Atü) adet 1
83 SY06/63 Ø 80 mm Vananın Yerleştirilmesi adet 200
84 SY06/65 Ø 125 mm Vananın Yerleştirilmesi adet 50
85 SY06/67 Ø 200 mm Vananın Yerleştirilmesi adet 5
86 SY06/68 Ø 250 mm Vananın Yerleştirilmesi adet 2
87 SY06/69 Ø 300 mm Vananın Yerleştirilmesi adet 1
88 SY06/81 Muhtelif Çapta Şebeke Vanası için Uzatma Mili Temini adet 258
89 SY06/84 Muhtelif Çapta Şebeke Vanası için Uzatma Milinin Yerleştirilmesi adet 258
90 SY08/01 Her Çap ve Ebatta Boru Bağlantı Adaptörü Temini kilogram 1.000
91 SY08/02 Her Çap ve Ebatta Boru Bağlantı Adaptörünün Döşenmesi kilogram 1.000
92 SY08/03 Her Çap ve Ebatta PVC Kırdöküm Özel Parçanın Döşenmesi kilogram 1.000
93 SY08/04 Şebeke ve Abone Şube Yollarının Test Edilmesi metre 46.004
94 SY08/05 Şebeke ve Abone Şube Yollarının Sayısallaştırılması metre 46.004

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)