Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 VASKİ baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ( 0-40 cm’ye kadar ) ( 40 cm dâhil ) (idare malı; baca kapağı ve çerçevesi) adet 3.000
2 2 Yol koduna yükseltilen bacaların temizliği ve bakımı adet 3.000
3 3 Yükseltilen bacaların as-build'lerinin hazırlanması ( her baca için bir nokta x,y,z ) adet 3.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)