UZUNDERE BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin REKREASYON ALANI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)