Bölge Müdürlüğü-12.Bölge Erzurum KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 TAŞ-01 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması Kullanılması ve Nakli metreküp 100.000
2 TAŞ-02 Her Cins ve Klastaki Zeminde Ariyet Kazısı Yapılması Ve Nakli metreküp 100.000
3 TAŞ-03 Her Cins ve Klastaki zeminde Dolgu Yapılması Sulanması Sıkıştırılması metreküp 130.000
4 TAŞ-04 Her Cins ve Klastaki Zeminde Reglaj kilometre 6,4
5 TAŞ-05 Refüşlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo) metreküp 10.000
6 TAŞ-06 Her Derinlikte Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda ve Suda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması ve Her Cins ve Klastaki Zeminde Kutu Menfez , Gido, Mahmuz Taş Dolgu ve Tahkimat İşlerinin Temellerinin Kazılması ve Nakli metreküp 2.000
7 TAŞ-07 Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 100
8 TAŞ-08 Kutu Menfezlerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 500
9 TAŞ-09 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) metreküp 6.000
10 TAŞ-10 Nervürlü Çelik Temini İşçiliği ve Nakli ton 50
11 TAŞ-11 200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi metre 6.400
12 TAŞ-12 400 mm Çapında Koruge Boru Yapılması ve Nakli metre 1.000
13 TAŞ-13 Ocak taşından moloz Taş İnşaat yapılması ve Nakli (gömme oluklu derz yapılması dahil) metreküp 5.000
14 TAŞ-14 OCAK TAŞINDAN (0,4-2 TON KATAGORİSİNDE) TAHKİMAT YAPILMASI metreküp 3.000
15 TAŞ-15 Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) metre 6.000
16 TAŞ-16 Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması ve Nakli metreküp 5.000
17 TAŞ-17 Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç) metreküp 500
18 TAŞ-18 Katran Badana metrekare 1.000
19 TAŞ-19 Plent-Miks Alttemel Yapılması ve Nakli (Kırılmış ve Ocak Taşı ile) ton 15.000
20 TAŞ-20 Plent-Miks Temel Yapılması ve Nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) ton 48.000
21 TAŞ-21 10 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A) metrekare 87.000
22 TAŞ-22 8 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) metrekare 600.000
23 TAŞ-23 5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) metrekare 1.200.000
24 TAŞ-24 Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması ve Nakli ton 15.000
25 TAŞ-25 Bitümün Rafineriden Plent Yerine Nakli(BATMAN) ton 10.500
26 TAŞ-26 Bitümün Rafineriden Plent Yerine Nakli(KIRIKKALE) ton 3.000
27 TAŞ-27 Bitümün Rafineriden Plent Yerine Nakli (İZMİT) ton 1.500
28 TAŞ-28 Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması metreküp 90.000
29 TAŞ-29 Trafik İşaretlemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması kilometre 96

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)