VİRANŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Kilitli Parke Taşı Döşeme İşi metrekare 200.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)