LAPSEKİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması metrekare 5.000
2 2 Mevcut parke taşları ile yol yapılması metrekare 10.000
3 3 Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi metrekare 3.500
4 4 Asfalt Sökümü metrekare 1.500
5 5 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) metreküp 7.000
6 6 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 3.500
7 7 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 3.500
8 8 6 cm yükekliğinde 20x20 cm ebatlarında normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 9.000
9 9 6 cm yüksekliğinde 16x25 cm ebatlarında normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 2.500
10 10 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 67.500
11 11 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 5.000
12 12 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metretül 5.000
13 13 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metretül 10.000
14 14 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) metretül 2.000
15 15 Doğal granit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) metrekare 12.500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)