RİZE BELEDİYESİ FEN İŞL.MD.

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 btn/1 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)
metreküp 4.105,45
2 N.YF.29 Yumuşak ve sert toprak nakli (10 km)
metreküp 120
3 özel!2 Beton yüzeye helikopter disk ile perdah yapılması
metrekare 11.728,66
4 özel!3 Beton ,betonarme,asfalt ,çimento harçlı zemin sökülmesi ve nakli
metreküp 300
5 özel!4 Dolgu malzemesi temini,nakliyesi,serilmesi,sıkıştırılması
metreküp 154,5
6 özel!5 Nervürlü Çelik hasır
ton 36,63
7 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)
metreküp 120
8 Y.21.001/01 Ahşaptan seri kalıp yapılması
metrekare 937,324

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)