Bölge Müdürlüğü-2.Bölge İzmir KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 FOÇA-1 7 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Yapıştırıcı bedeli ve tüm nakliyeler dahil) (Bitüm İdare malı olup, Bitüm nakli ayrıca ödenecektir.) metrekare 260.000
2 FOÇA-2 Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Bitüm İdare malı olup, Bitüm nakli ayrıca ödenecektir.) ton 1.500
3 FOÇA-3 İdare malı bitümün nakli (Bitümün makine ile ısıtılması ve tesise boşaltılması dahil) ton 2.000
4 FOÇA-4 Trafik emniyetinin sinyalizasyon tertibatı ile sağlanması (Let tertibatı ve yer değiştirme dahil) kilometre 32

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)