TEPEBAŞI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Tek Kat Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması dekar 100
2 2 İkinci Kat Sathi Kaplama Yapılması dekar 150
3 3 Granüler Temel Yapılması ton 20.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)