Orman İşletme Müdürlüğü-Yatağan OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1. KISIM (Bağyaka Orman İşletme Şefliği 309 Kod No.lu yolunda 3+000 Km Yeni Yol)
1 15.004/A Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması. metreküp 1.403,93
2 15.009/A Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması. metreküp 4.468,95
3 15.013/A Buldozerle her cins yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması. metreküp 8.667,78
4 15.017/A Buldozerle her cins sert kayanın kazılması ve kullanılması. metreküp 8.755,68
5 15.023/A Buldozerle her cins çok sert kayanın kazılması ve kullanılması. metreküp 5.593,26
6 14.022/1-K Makine ile kök sökme(10-30 cm çapındaki ağaçlar) adet 208
7 14.022/2-K Makine ile kök sökme(31-50 cm çapındaki ağaçlar) adet 278
8 14.022/3-K Makine ile kök sökme(51-80 cm çapındaki ağaçlar) adet 166
9 15.044 Makine ile Her cins Toprak Zeminde Reglaj Yapılması kilometre 0,146
10 15.045 Makine ile Her cins Küskülük Zeminde Reglaj Yapılması kilometre 0,464
11 15.046 Makine ile Her cins Kayalık Zeminde Reglaj Yapılması kilometre 2,39
2. KISIM (Yatağan Orman İşletme Şefliği 036 Kod No.lu yolunda 6+598 Km Yeni Yol)
1 15.004/A Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması. metreküp 321,19
2 15.009/A Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması. metreküp 408,28
3 15.013/A Buldozerle her cins yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması. metreküp 3.138,36
4 15.017/A Buldozerle her cins sert kayanın kazılması ve kullanılması. metreküp 7.309,56
5 15.023/A Buldozerle her cins çok sert kayanın kazılması ve kullanılması. metreküp 12.369,91
6 14.022/1-K Makine ile kök sökme(10-30 cm çapındaki ağaçlar) adet 192
7 14.022/2-K Makine ile kök sökme(31-50 cm çapındaki ağaçlar) adet 260
8 14.022/3-K Makine ile kök sökme(51-80 cm çapındaki ağaçlar) adet 150
9 15.044 Makine ile Her cins Toprak Zeminde Reglaj Yapılması kilometre 0,09
10 15.045 Makine ile Her cins Küskülük Zeminde Reglaj Yapılması kilometre 0,114
11 15.046 Makine ile Her cins Kayalık Zeminde Reglaj Yapılması kilometre 6,394

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)