ERZURUM SU KANAL İDARESİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin DÜKTİL BORU VE FİTTİNGS MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)