6 MOT.P.TUG.K.

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (DÖKME PROPAN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)