İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Akkışla.01 T 101 Giriş ve By Pass Yapısı ile T 102 Sepet Izgara İnşaatı Yapılması adet 1
2 Akkışla.02 T 103 Giriş Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması adet 1
3 Akkışla.03 T104 Dağıtma Yapısı - Tambur Elek ve T 105 Anaerobik Havuz İnşaatı Yapılması adet 1
4 Akkışla.04 T 106 Havalandırma Havuzu İnşaatı Yapılması adet 1
5 Akkışla.05 T 107 Çökeltme Havuzu ve Debimetre Vana Odası İnşaatı Yapılması adet 1
6 Akkışla.06 T 108 Çıkış Debimetre Yapısı İnşaatı Yapılması adet 1
7 Akkışla.07 T 109 Numune Alma Yapısı İnşaatı Yapılması adet 1
8 Akkışla.08 T 110 Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması adet 1
9 Akkışla.09 T 111 Köpük Toplama İstasyonu İnşaatı Yapılması adet 1
10 Akkışla.10 B 101 İdare Binası İnşaatı Yapılması adet 1
11 Akkışla.11 B 102 Çamur Susuzlaştırma Binası İnşaatı Yapılması adet 1
12 Akkışla.12 B 103 Blower Binası İnşaatı Yapılması adet 1
13 Akkışla.13 Tesis İçine 10 cm Kalınlığında Mıcır Serilmesi metreküp 90,9
14 Akkışla.14 Tesis İçine Bir Tarafı Ziftli Alüminyum Folyo Serilmesi metrekare 909
15 Akkışla.15 Yağmur Suyu Bacası İnşaatı Yapılması adet 3
16 Akkışla.16 Muayene Bacası İnşaatı Yapılması adet 4
17 Akkışla.17 Buhar Kürlü 500 Dozlu Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) adet 6
18 Akkışla.18 Ø400 mm HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 27
19 Akkışla.19 Ø300 mm HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 42
20 Akkışla.20 Ø200 mm HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 55
21 Akkışla.21 Ø315 mm PN=6 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 6
22 Akkışla.22 Ø200 mm PN=6 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 18
23 Akkışla.23 Ø160 mm PN=6 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 60
24 Akkışla.24 Ø125 mm PN=6 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 18
25 Akkışla.25 Ø50 mm PN=6 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 136
26 Akkışla.26 Ø25 mm PN=6 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 125
27 Akkışla.27 Ø63 mm PN=10 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 36
28 Akkışla.28 Ø63 mm PN=16 atü PE100 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 310
29 Akkışla.29 Ø110 mm PN=10 atü PVC Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 28
30 Akkışla.30 Ø300 mm Beton Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 65
31 Akkışla.31 Ø200 mm Beton Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 4
32 Akkışla.32 Ø200 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 20
33 Akkışla.33 Ø150 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 9
34 Akkışla.34 Ø125 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 10
35 Akkışla.35 Ø100 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 6
36 Akkışla.36 Ø50 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) metre 10
37 Akkışla.37 Tesis İçi Yol İnşaatı Yapılması metrekare 1.571
38 Akkışla.38 Tesis Etrafına Panel Çit İnşaatı Yapılması metre 340
39 Akkışla.39 Tesis Giriş Kapısı Yapılması adet 1
40 Akkışla.40 Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi metre 540
41 Akkışla.41 Beton Oluk Taşı Döşenmesi metre 214
42 Akkışla.42 Çim ve Çiçek Ekimi( Çim tohumu bedeli dahil, Çiçek bedeli hariç) dekar 3,512
43 Akkışla.43 Fidan dikilmesi (Fidan bedeli dahil) takım 1
44 Akkışla.44 İşletme Personeli Eğitimi adet 1
45 Akkışla.45 İşletme Talimatnamesi Hazırlanması adet 1
46 Akkışla.46 Tesisin 12 Aylık İşletilmesi ve Bakımı (Enerji Bedeli Hariç) adet 1
47 Akkışla.47 Arıtma Tesisi Laboratuvar Ekipmanı ve Sarf Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Yerine Konulması takım 1
48 AKKIŞLA.ELK.01 Enerji Nakil Hattı takım 1
49 AKKIŞLA.ELK.02 Güç Trafoları (33 / 0,4 -0,231 kV - 160kVA Direk Tipi Trafo) takım 1
50 AKKIŞLA.ELK.03 Dizel - Jeneratör Grubu takım 1
51 AKKIŞLA.ELK.04 AG Panoları takım 1
52 AKKIŞLA.ELK.05 Güç, Kumanda ve Sinyal Kabloları takım 1
53 AKKIŞLA.ELK.06 Kablo Taşıma Sistemleri takım 1
54 AKKIŞLA.ELK.07 Topraklama Sistemi takım 1
55 AKKIŞLA.ELK.08 Paratoner Tesisatı takım 1
56 AKKIŞLA.ELK.09 PLC SCADA ve Otomasyon Sistemi takım 1
57 AKKIŞLA.ELK.10 Enstrümantasyon takım 1
58 AKKIŞLA.ELK.11 Saha Aydınlatması takım 1
59 AKKIŞLA.ELK.12 Bina İç Tesisatı takım 1
60 AKKIŞLA.ELK.13 Gaz Algılama ve Güvenlik Sistemi takım 1
61 AKKIŞLA.ELK.14 Sürekli Enerji Kullanım Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli ve işletme bakım sorumlusu elektrik mühendisi ücreti analiz formatı takım 1
62 AKKIŞLA.ELK.15 İşletme Enerji Tüketim Bedeli (Geçici kabul talep bildirim tarihinden geçici kabul gününe kadar harcanan bedel) kilowatt-saat 47.000
63 AKKIŞLA.ELK.16 12 Aylık İşletme Enerji Tüketim Bedeli kilowatt-saat 564.000
64 AKKIŞLA.MEK.01 T101 Giriş ve By-Pass Yapısı ve T102 Sepet Izgara Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
65 AKKIŞLA.MEK.02 T103 Giriş Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
66 AKKIŞLA.MEK.03 T104 Tambur Elek ve Dağıtma Yapısı ve T105 Anaerobik Havuz Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
67 AKKIŞLA.MEK.04 T106 Havalandırma Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
68 AKKIŞLA.MEK.05 T107 Çökeltme Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
69 AKKIŞLA.MEK.06 T108 Çıkış Debimetre Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
70 AKKIŞLA.MEK.07 T110 Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
71 AKKIŞLA.MEK.08 T111 Köpük Pompa İstasyonu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
72 AKKIŞLA.MEK.09 B102 Çamur Susuzlaştırma Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
73 AKKIŞLA.MEK.10 B103 Blower Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
74 AKKIŞLA.MEK.11 B101 Giriş Kontrol ve İdare Binası Sıhhi Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1
75 AKKIŞLA.MEK.12 B101 Giriş Kontrol ve İdare Binası Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)