Uşak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KAMERA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)