Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Özel Poz 1 Ø 200 mm. , Ø 300 mm.veya Ø 400 mm. iç çapında İdare malı HDPE esaslı boruların döşenmesi (Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu yapılması) metre 13.500
2 Özel Poz 2 Ø 200 mm. , Ø 300 mm. ve Ø 400 mm.'lik Borular için Kanalizasyon Muayene Bacası Yapılması (1 ad. Taban Elemanı + 1 ad. Konik + İdare Malı Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı + Çerçeve Montaj Elemanı + Baca Etrafı ve Altına tip Kesidine uygun) (Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu yapılması) adet 200
3 Özel Poz 3 Her Cins Kaplamalı Yollarda İdare Malı Ø 100 mm. , Ø 125 mm. , Ø 150 mm. PVC veya HDPE Boru ile Bina Girişine (Parsel Sınırına Kadar) Atıksu Evsel Bağlantısının Yapılması (Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu yapılması) metre 1.500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)