SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 8 cm. yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması
(Natürel)
metrekare 50.000
2 8 cm. yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü estetik parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması
(İdarenin istediği renk)
metrekare 20.000
3 12,5x60x25 cm boyutlarında beton bordür döşenmesi
(İdarenin istediği renk)
metretül 8.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)