OSMANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KGM/40.130 Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması nakli dahil metreküp 25.000
2 KGM/60.203 Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makina ile 2 mm kalınlıkta) metrekare 12.000
3 KGM/6100/3 Plent-Miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile nakli dahil) ton 50.000
4 KGM/6410 Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile (Tip-1) nakli dahil) ton 70.000
5 Özel 01 Güneş enerjili metal yol butonu (Nakliye montaj işçilik dahil) adet 2.500
6 Özel 02 Kedi gözlü metal yol butonu (Nakliye montaj işçilik dahil) adet 10.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)