İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Konak Kahramanlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının uygulama projesinin ve ihale dökümanının hazırlanması işi adet 1
2 Tire Sağlıklı Hayat Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binasının uygulama projesinin ve ihale dökümanının hazırlanması işi adet 1
3 Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet binasının uygulama projesinin ve ihale dökümanının hazırlanması işi adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar