İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 68 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1.KISIM)
1 Diklorametan (2,5 L)
şişe 10
2. KISIM (2.KISIM)
1 Susuz Sodyum Sülfat
kilogram 20
3. KISIM (3.KISIM)
1 Asetonitril (2,5 L)
şişe 10
4. KISIM (4.KISIM)
1 n-Hexan (2,5 L)
şişe 4
5. KISIM (5.KISIM)
1 Metanol (2,5 L)
şişe 10
6. KISIM (6.KISIM)
1 Hidroklorik asit (2,5 L)
şişe 2
7. KISIM (7.KISIM)
1 O-Tolidin Solüsyonu
litre 2
8. KISIM (8.KISIM)
1 İletkenlik kalibrasyon çözeltisi ( 1413 µs/cm)
litre 0,5
9. KISIM (9.KISIM)
1 Serbest Klor Testi
adet 100
10. KISIM (10.KISIM)
1 Siyanür Testi
adet 1.500
11. KISIM (11.KISIM)
1 Kapaklı Plastik Vial (10 ml)
adet 4.000
12. KISIM (12.KISIM)
1 Vida Kapaklı Şeffaf Cam Vial (2 ml )
adet 10.000
13. KISIM (13.KISIM)
1 Fotometre Küveti (50'lik)
adet 2
14. KISIM (14.KISIM)
1 PTFE Syrınge Filtre
adet 3.000
15. KISIM (15.KISIM)
1 Koruyucu maske
adet 2
16. KISIM (16.KISIM)
1 Kaba Filtre Kağıdı 40*40
paket 4
17. KISIM (17.KISIM)
1 Manuel Enjeksiyon Şırıngası
adet 1
18. KISIM (18.KISIM)
1 Septa (40 ml vial için)
adet 1.000
19. KISIM (19.KISIM)
1 Açma Klimbi(Decapper)
adet 1
20. KISIM (20.KISIM)
1 Kapama Klimbi(Crimper)
adet 1
21. KISIM (21.KISIM)
1 Otomatik Pipet (100-1000 µL)
adet 1
22. KISIM (22.KISIM)
1 Otomatik Pipet (20-200 µL)
adet 1
23. KISIM (23.KISIM)
1 Otomatik Pipet (10-100 µL )
adet 1
24. KISIM (24.KISIM)
1 Crimp Kapaklı Cam Vial (1,5 ml)
adet 500
25. KISIM (25.KISIM)
1 Mix Standart 9'lu
adet 3
26. KISIM (26.KISIM)
1 Florobenzen Standartı
adet 3
27. KISIM (27.KISIM)
1 Epichlorohydrin Standartı
adet 2
28. KISIM (28.KISIM)
1 5 ml Vial ve Kapak (Kutu/250)
kutu 8
29. KISIM (29.KISIM)
1 Analitik Terazi
adet 1
30. KISIM (30.KISIM)
1 Kalibrasyon Standardı (125 ml)
şişe 1
31. KISIM (31.KISIM)
1 Tuning Solüsyonu (500 ml)
şişe 1
32. KISIM (32.KISIM)
1 NKS Kromojenik Koliform Besiyeri(Kutu/100)
adet 3.000
33. KISIM (33.KISIM)
1 Hazır GVPC Besiyeri
adet 2.000
34. KISIM (34.KISIM)
1 Hazır BCYE Besiyeri
adet 2.000
35. KISIM (35.KISIM)
1 Hazır Koyun Kanlı Agar
adet 1.000
36. KISIM (36.KISIM)
1 Oksidaz Testi (kutu/50)
kutu 10
37. KISIM (37.KISIM)
1 E.coli İçeriği Belli Mikroorganizma Şuşu
kutu 1
38. KISIM (38.KISIM)
1 P.aeruginosa İçeriği Belli Mikroorganizma Şuşu
kutu 1
39. KISIM (39.KISIM)
1 Enterekok İçeriği Belli Mikroorganizma Şuşu
kutu 1
40. KISIM (40.KISIM)
1 Baird Parker Agar (500 gr)
kutu 1
41. KISIM (41.KISIM)
1 Yeast Exract Agar (500 gr)
kutu 1
42. KISIM (42.KISIM)
1 Hektoen Enterik Agar (500 gr)
kutu 1
43. KISIM (43.KISIM)
1 Kromojenik Koliform Agar ( 500 gr)
kutu 1
44. KISIM (44.KISIM)
1 GN Broth (500 gr)
kutu 1
45. KISIM (45.KISIM)
1 Simmons Citrate Agar (500 gr)
kutu 1
46. KISIM (46.KISIM)
1 Giemsa Boya (500 ml)
şişe 1
47. KISIM (47.KISIM)
1 Dansitometre Mc Farland
adet 1
48. KISIM (48.KISIM)
1 Cam Malzeme Kurutma Sehpası
adet 3
49. KISIM (49.KISIM)
1 Gram Boya Seti
kutu 1
50. KISIM (50.KISIM)
1 Piset
adet 5
51. KISIM (51.KISIM)
1 Xylol Alkol
litre 1
52. KISIM (52.KISIM)
1 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
adet 1
53. KISIM (53.KISIM)
1 El Tipi Büyüteç
adet 1
54. KISIM (54.KISIM)
1 Kauçuk Tıpa
adet 20
55. KISIM (55.KISIM)
1 UV Lamba
adet 1
56. KISIM (56.KISIM)
1 Yanık Örtüsü
adet 2
57. KISIM (57.KISIM)
1 Isıya Dayanıklı Tüp standı 18 mm
adet 5
58. KISIM (58.KISIM)
1 Tüp standı 18'li (30 mm)
adet 5
59. KISIM (59.KISIM)
1 Vorteks cihazı
adet 1
60. KISIM (60.KISIM)
1 Müller Hinton Agar 500 gr
kutu 1
61. KISIM (61.KISIM)
1 EMB Agar 500 gr
kutu 1
62. KISIM (62.KISIM)
1 Ampisilin Antibiyotik diski 2 µg'lık
kartuş 10
2 Ampisilin Antibiyotik diski 10 µg'lık
kartuş 50
3 Amikasin Antibiyotik diski
kartuş 50
4 Ampisilin -Sulbaktam Antibiyotik diski
kartuş 50
5 Amoksisilin-Klavulanik asit Antibiyotik diski
kartuş 50
6 Piperasilin-Tazabaktam Antibiyotik diski
kartuş 25
7 Seftriakson Antibiyotik diski
kartuş 50
8 Sefuroksim Antibiyotik diski
kartuş 50
9 Sefepin Antibiyotik diski
kartuş 25
10 Penisilin(Benzilpenisilin) Antibiyotik diski
kartuş 5
11 Levofloksasin Antibiyotik diski
kartuş 50
12 İmipenem Antibiyotik diski
kartuş 5
13 Meropenem Antibiyotik diski
kartuş 5
14 Seftazidim Antibiyotik diski
kartuş 10
15 Gentamisin Antibiyotik diski
kartuş 50
16 Siprofloksasin Antibiyotik diski
kartuş 50
17 Tetrasiklin Antibiyotik diski
kartuş 5
18 Nitrofurantion Antibiyotik diski
kartuş 50
19 Eritromisin Antibiyotik diski
kartuş 25
20 Klindamisin Antibiyotik diski
kartuş 25
21 Sefoksitin Antibiyotik diski
kartuş 50
22 Trimetoprim-Sülfametoksazol Antibiyotik diski
kartuş 50
23 Novobiocin Antibiyotik diski
kartuş 10
24 Pefloksasin Antibiyotik diski
kartuş 5
63. KISIM (63.KISIM)
1 Steril Petri 90 mm'lik
adet 10.000
64. KISIM (64.KISIM)
1 Streptokok tanımlama serumu
adet 1
65. KISIM (65.KISIM)
1 Mannitol Salt Agar 500 gr
kutu 1
66. KISIM (66.KISIM)
1 Optokin Disk
kartuş 10
67. KISIM (67.KISIM)
1 Steril İdrar Kabı
adet 10.000
68. KISIM (68.KISIM)
1 PYR test kiti
kutu 10

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar