KARABÜK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin RULO ÇİM VE MEVSİMLİK ÇİÇEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 RULO ÇİM metrekare 15.000
2 MEVSİMLİK ÇİÇEK adet 150.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar