Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.S.K.İ. genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TAHSİLAT ALINDI MAKBUZU SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TAHSİLAT ALINDI MAKBUZU adet 4.000.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar