Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)