Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin TRAFO ALTI PANO SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 50 kva Harici Pano adet 35
2 100 kva Harici Pano adet 15

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar