İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATIKSU, YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Belli İstekliler Arasında İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 TF.01/1 Ø300 mm Muflu Beton Boru ve 'C' Parçası Döşenmesi (İdare Malı) metre 54.438
2 TF.01/2 Ø400 mm Muflu Beton Boru ve 'C' Parçası Döşenmesi (İdare Malı) metre 12.731
3 TF.01/3 Ø500 mm Muflu Beton Boru ve 'C' Parçası Döşenmesi (İdare Malı) metre 8.050
4 TF.01/4 Ø600 mm Muflu Beton Boru ve 'C' Parçası Döşenmesi (İdare Malı) metre 5.240
5 TF.01/6 Ø800 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 2.948
6 TF.01/8 Ø1000 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 4.616
7 TF.01/9 Ø1200 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 3.202
8 TF.01/10 Ø1400 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 1.204
9 TF.01/11 Ø1600 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 1.701
10 TF.01/12 Ø1800 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 1.618
11 TF.01/13 Ø2000 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 1.303
12 TF.01/15 Ø2400 mm Betonarme Boru Döşenmesi (İdare Malı) metre 304
13 TF.01/22 Ø1000 mm İç Çapında Prefabrik Muayene Bacası İçin Prefabrik Baca Taban Elemanı Montajı (İdare Malı) adet 2.072
14 TF.01/23 Ø1200 mm İç Çapında Prefabrik Muayene Bacası İçin Prefabrik Baca Taban Elemanı Montajı (İdare Malı) adet 158
15 TF.01/24 Ø1000 mm İç Çapında Prefabrik Gövde Bileziği İle Muayene Bacası Teşkili (İdare Malı) metre 4.289
16 TF.01/25 Ø1200 mm İç Çapında Prefabrik Gövde Bileziği İle Muayene Bacası Teşkili (İdare Malı) metre 623
17 TF.01/26 Ø1000 mm İç Çapında Prefabrik Baca Konik Elemanı Montajı (İdare Malı) adet 2.072
18 TF.01/27 Ø1200 mm İç Çapında Prefabrik Baca Konik Elemanı Montajı (İdare Malı) adet 564
19 TF.01/28 Beton / Betonarme Boru. Özel Parçaları ve Prefabrik Baca Elemanları Nakli (İdare Malı) ton 58.881
20 TF.01/29 Muayene Bacası Kapağı Montajı (İdare Malı) adet 2.372
21 TF.01/31 Sfero Döküm Muayene Bacası Kapağı Hazırlanması ve Montajı (Yüklenici Malı) adet 264
22 TF.04/1 Asfalt Kesilmesi metre 150.670
23 TF.04/2 Makina İle İksalı Kanal Kazısı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Kesin Depoya Nakli metreküp 535.280
24 TF.04/3 Makina İle İksalı Kanal Kazısı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemeden Hendek veya Temel Dolgusu Yapılması metreküp 41.704
25 TF.04/4 Makina İle İksasız Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Kesin Depoya Nakli metreküp 46.742
26 TF.04/5 Makina İle İksasız Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemeden Hendek veya Temel Dolgusu Yapılması metreküp 4.559
27 TF.04/6 Stabilize Hazırlanması ve Makine İle Serilmesi (Nakliye Dahil) metreküp 438.723
28 TF.05/1 C16/20 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton Hazırlanması ve Dökülmesi metreküp 20.305
29 TF.05/3 C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton Hazırlanması ve Dökülmesi metreküp 10.016
30 TF.05/8 Her çapta Beton Çelik Çubuğunun (Nervürlü) Bükülmesi ve Yerine Konulması ton 700
31 TF.05/10 Katran Badana Yapılması metrekare 15.587
32 TF.05/11 Düz Yüzeyli Beton. Betonarme Kalıbı Yapılması metrekare 60.393
33 TF.05/12 Eğri Yüzeyli Beton. Betonarme Kalıbı Yapılması metrekare 1.115
34 TF.05/18 Prefabrik Betonarme Dere Elemanları Nakli ve Montajı (İdare Malı) ton 9.187
35 TF.06/1 Ø625 mm İç Çapında Pref. Gövde Elemanları İle Komple Parsel Bacası İmalatı (İdare Malı) (Stabilize Dolgulu) metre 5.014
36 TF.06/2 Ø625 mm İç Çapında Pref. Gövde Elemanları İle Komple Parsel Bacası İmalatı (İdare Malı) (Geri Dolgulu) metre 557
37 TF.06/3 Ø 200 mm Beton Boru İle Her Derinlikte Komple Atıksu Parsel Bağlantısı İmalatı (İdare Malı) (Stabilize Dolgulu) metre 10.556
38 TF.06/4 Ø 200 mm Beton Boru İle Her Derinlikte Komple Atıksu Parsel Bağlantısı İmalatı (İdare Malı)(Geri Dolgulu) metre 1.173
39 TF.06/5 Ø 200 mm Beton Boru İle Her Derinlikte Komple Yağmursuyu Bağlantısı İmalatı (İdare Malı) (Stabilize Dolgulu) metre 1.089
40 TF.06/6 Ø 300 mm Beton Boru İle Her Derinlikte Komple Yağmursuyu Bağlantısı İmalatı (İdare Malı) (Stabilize Dolgulu) metre 2.541
41 TF.06/7 Komple Kovasız Yağmursuyu Izgarası Altyapısı Yapılması adet 606
42 TF.06/8 Her Boyda Komple Tülani Yağmursuyu Izgara Savağı Yapılması metre 300
43 TF.06/9 Sfero Izgara Hazırlanması ve Montajı (Yüklenici Malı) kilogram 97.328
44 TF.06/10 Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması (Yüklenici Malı) kilogram 6.090
45 TF.07/1 Beton Bordür Sökülmesi metre 40.000
46 TF.07/2 Mevcut Beton Bordür Döşenmesi metre 8.000
47 TF.07/3 Beton Bordür Döşenmesi (75x30x15 Cm Boyutlarında) (İdare Malı. Nakliye Dahil) metre 10.000
48 TF.07/4 Beton Bordür Döşenmesi (75x30x15 Cm Boyutlarında) (Yüklenici Malı. Nakliye Dahil) metre 22.000
49 TF.07/5 Beton Parke Taş Sökülmesi metrekare 24.355
50 TF.07/6 Mevcut Beton Parke Taşları İle Döşeme Yapılması metrekare 6.089
51 TF.07/7 Beton Parke Taşları İle Döşeme Yapılması (H=8 Cm) (İdare Malı. Nakliye Dahil) metrekare 7.282
52 TF.07/8 Beton Parke Taşları İle Döşeme Yapılması (H=8 Cm) (Yüklenici Malı. Nakliye Dahil) metrekare 10.922

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)