UŞAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAVUZ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Ø 600 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası boyun elemanı (H=0,40 m) Ad İşbaşında 3- Ø adet 20
2 2 Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası Prefabrik Taban elemanı (H=0,80 m) adet 16
3 3 Ø=200 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 1.405
4 4 Ø=500 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 100
5 5 Ø=800 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 142
6 6 Ø=110 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 12,5 Atmosfer basınç dayanımlı metre 1.480
7 7 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 200 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %15) [%15,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 350
8 8 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 225 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %15) [%15,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 700
9 9 PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (dış çap: 40 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10) [%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 250
10 10 PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (dış çap: 75 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10) [%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 1.000
11 11 Özel sac pano-önden kapaklı adet 20
12 12 Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x10 A'e kadar adet 20
13 13 Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x16 A'e kadar adet 20
14 14 Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x25 A'e kadar adet 20
15 15 Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x63 A'e kadar adet 20
16 16 Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Adet, İhzarat %60) adet 20
17 17 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) adet 20
18 18 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar adet 20
19 19 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar adet 20
20 20 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-63 A'e kadar adet 20
21 21 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-40 A'e kadar adet 20
22 22 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar (3 fazlı nötr kesmeli) adet 20
23 23 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-40 A'e kadar (3 fazlı nötr kesmeli) adet 20
24 24 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-63 A'e kadar (3 fazlı nötr kesmeli) adet 20
25 25 Topraklama hattı-35 mm² (peşel borulu) metre 1.100
26 26 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x6 mm² metre 300
27 27 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x4 mm² metre 300
28 28 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x2,5 mm² metre 300
29 29 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-5x2,5 mm² metre 1.000
30 30 1 kV yeraltı kablosu (NYCY)-3x95+50 mm² metre 1.100
31 31 Ø 75 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları metre 1.100
32 32 LED PRJ - 150 W'a kadar (150 W dahil ) (220 V. AC.), Led Projektörler adet 20
33 33 TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır adet 20
34 34 aydınlatma robotu adet 20
35 35 5,5 HP AERATÖR FISKİYE SİSTEM adet 10
36 36 EPDM MEMRAN metrekare 15.000
37 37 GEOTEKSTİL KEÇE metrekare 15.000
38 38 POLYESTER KUM FİLTRESİ 2000MM 150 M3/H adet 4
39 39 Termoplastik gövdeli Havuz Pompaso 10 HP - Q100 m3/h adet 4
40 40 Termoplastil gövdeli Havuz Pompası 40 HP - 500 m3/h adet 3
41 41 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 2.000
42 42 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) ton 31

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)