Diyarbakır Su Kanal İdaresi

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 DİSKİ-1 0-2 MT ARASI DERİNLİKTE Ø150 MM HDPE KORUGE BORU EV BAĞLANTISI metre 8.800

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)