Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin SERA VE SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)