YENİÇAĞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15 X 0,30 X 0,50) metre 4.868
2 2 8 cm Yüksekliğinde Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması metrekare 10.063

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)