Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Otomobil adet 14
2 Kamyonet adet 15
3 Minibüs adet 5
4 Özel Amaçlı Kapalı Kamyonet(Ambulans) adet 1
5 Kamyon adet 48
6 Tanker adet 1
7 Çekici adet 4
8 Özel Amaçlı Kamyon(İtfaiye) adet 1
9 Traktör adet 2
10 İş Makinesi adet 52

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar