Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Hitit Üniversitesi Erol Olçok

Kurumumuz İhtiyacı İçin A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 A4 FOTOKOPİ KAĞIDI (500'lük) paket 12.275

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar