EYNESİL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (Akaryakıt Ürünleri)
1 Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) litre 1.000
2 Motorin litre 55.000
2. KISIM (Muhtelif Madeni Yağlar)
1 10 Numara Madeni Yağ litre 300
2 20/50 Numara Madeni Yağ litre 300
3 30 Numara Madeni Yağ litre 300

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar