ÇORUM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇİM TOHUMU SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Lolium Perennne kilogram 3.750
2 Festuca Rubra Rubra kilogram 3.375
3 Festuca Rubra Commutata kilogram 3.375
4 Festuca Arundinacea kilogram 3.375
5 Poa Pratensis kilogram 750
6 Agrostis kilogram 375

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar