KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 '' 2018 yılı Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere inşaat malzemeleri alım işi.'' birim fiyat teklif cetveline EKAP üzerinde teknik şartnamenin ekinde ulaşılabilir.
torba 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar