Uygulama ve Araştırma Hastanesi ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)