Karaman Yeşilsu Sulama Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)