PATNOS BELEDİYESİ Fen İşleri

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması metreküp 25.000
2 İnşaat sahasından yıkılan enkaz nakli metreküp 25.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)