Bölge Müdürlüğü-Karayolları Kars 18. KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ISITMA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 ÖZEL - 1 Çamçavuş Bitüm Depo Tesislerindeki Mevcut Bitüm Isıtma Sistemine Ait 2 Adet 1.000.000 kcal/h Kapasiteli Kazanların Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin Yapılması adet 1
2 ÖZEL - 2 Çamçavuş Bitüm Depo Tesislerine 2 Adet 2.000.000 kcal/h Kapasiteli Kızgın Yağ Kazanı Kurulması adet 1
3 ÖZEL - 3 Çamçavuş Bitüm Depo Tesislerine Kazan Dairesi Yapılması adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)