Elazığ İl Özel İdaresi

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Makina ile hertürlü zeminde her derinlik ve her genişlikte kazı yapılması metreküp 23.720
2 Kazıdan çıkan malzeme ile hendek taban ıslahı,boru tabanı yataklanması ve boru gömleklemesinin yapılması
metreküp 3.690
3 Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması
metreküp 19.365
4 Q150 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)
metre 5.000
5 Q200 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)
metre 11.400
6 Q300 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)
metre 2.100
7 Q200/150 mm SN 8 koruge C parçası döşenmesi (bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)
adet 500
8 50/63 PVC-10 atü boru döşenmesi (bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)
metre 1.000
9 100/110 PVC-10 atü boru döşenmesi (bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil)
metre 1.000
10 Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik taban elamanı ile parsel baca teşkili (h=0,50 m,İç ebadı:0,60*0,80 m,Et kalınlığı 0,10 m,Çıkış çapı 150 mm,nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 500
11 BS 18 betonu (350 doz) ile imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 500
12 500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası taban elamanı (iç çapı 1,00 m,h=0,60 m,çıkış çapı Q200 mm,1 giriş-1 çıkış,nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 300
13 500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 1,00 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 350
14 500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği (iç çapı 1,00 m,h=0,35 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 50
15 500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası konik elamanı (iç çapı 1,00 m,h=0,65 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 300
16 500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elamanı (iç çapı 0,62 m,h=0,29 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil)
adet 300
17 Sfero döküm baca kapağı (88 kg,bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baca üzerine yerleştirilmesi dahil )
adet 300
18 C 12/15 basınç dayanım sınıfında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
metreküp 16
19 C 25/30 basınç dayanım sınıfında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
metreküp 64
20 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (nakliyesi dahil)
metrekare 25
21 Q8-12 mm ince nervürlü demirin döşenmesi (nakliyesi dahil)
ton 3,165
22 Buhar kürlü 1500 kişilik 4 gözlü prefabrik fosseptik yapısı (tip projesine göre)
adet 2
23 Kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarının görüntülenmesi
metre 13.500
24 Sayısal işletme planı hazırlanması
adet 1.000
25 Karayolunda Q500 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması
metre 210

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)