Kırşehir Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SONDAJ AÇMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Piyasa Sondaj Açılması ve Raporlanması metre 1.500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)