KESTEL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KB.ASF.ANZ.001 ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) HAZIRLAMA, SERME, SIKIŞTIRMA, TAŞI ÇIKARMA, NAKLİYE DAHİL) ton 2.865,139
2 KB.ASF.ANZ.002 ASFALT YAMA YAPILMASI(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)HAZIRLAMA,SERME,SIKIŞTIRMA,TAŞI ÇIKARMA,NAKLİYE DAHİL ton 300
3 KB.ASF.ANZ.003 PLENT-MİKS TEMEL TABAKASI YAPILMASI(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)HAZIRLAMA,SERME,SIKIŞTIRMA,TAŞI ÇIKARMA,NAKLİYE DAHİL ton 800
4 KB.ASF.ANZ.004 ASFALT KAPLAMA YAPILACAK YOLLARDA ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN YAPILMASI metreküp 600
5 KB.ASF.ANZ.005 ASFALT KAPLAMA YAPILAN STABİLİZE VE HAM YOLLARDA PREFABRİK BACALARIN UYGUN YOL KOTUNA GÖRE DÜZENLENMESİ adet 30
6 KB.ASF.ANZ.006 ASFALT KAPLAMA YAPILAN STABİLİZE VE HAM YOLLARDA YAĞMURSUYU IZGARALARININ UYGUN YOL KOTUNA GÖRE DÜZENLENMESİ adet 50
7 KB.ASF.ANZ.007 TEK KAT BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI dekar 2

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)