Orman İşletme Müdürlüğü-Aladağ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 01 Stabilize malzeme temini metreküp 19.800
2 02 Stabilize malzeme nakli
metreküp 19.800
3 03 Makine ile serme
metreküp 19.800
4 04 Toprak. zeminde hendek tesviyesi
kilometre 22
5 05 Top. zeminde platform tesviyesi.
kilometre 22
6 06 Titreşimli silindir sıkıştırma
saat 66

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)