Orman İşletme Müdürlüğü-Sütçüler OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması
metreküp 4.601,816
2 Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması
metreküp 4.519,772
3 Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması
metreküp 4.205,322
4 Ekskavatörle sert kayanın kazılması ve kullanılması
metreküp 5.086,802
5 Ekskavatörle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması metreküp 35.950,502
6 Makine ile kök sökme (10-30cm.çapındaki ağaçlar arası)
adet 1.666
7 Makine ile kök sökme (31-50cm.çapındaki ağaçlar arası)
adet 977
8 Makine ile kök sökme (51-80cm.çapındaki ağaçlar arası)
adet 269
9 Makine ile kök sökme (80cm.den büyük ağaçlar)
adet 17

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)