Tapu ve Kadastro IV. Bölge Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 OTOBÜS- 1 Adet en az 40+1 yolcu kapasiteli otobüsün Teknik Şartnameye ekli Balıkesir il merkezi 1 nolu (Altıeylül) servis güzergahı için 1 günlük sürücüsü,yakıtı ve tüm giderler yükleniciye ait olmak üzere 413 gün (sabah gidiş-akşam dönüş) servis bedeli. gün 413
2 MİDİBÜS – 1 adet en az 21+1 yolcu kapasiteli Midibüsün Teknik Şartnameye ekli Balıkesir il merkezi 2 nolu (Karesi) servis güzergahı için 1 günlük sürücüsü,yakıtı ve tüm giderler yükleniciye ait olmak üzere 413 gün (sabah gidiş-akşam dönüş) servis bedeli. gün 413

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar