Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Van İli Sınırları İçerisinde Yer Alan İçmesuyu Depoları ve Kuyularına Sıvı Klor Dağıtımı, Klor Ölçümü ve Klor Dozajlama Pompası Bakım ve Onarımı İşi ay 12

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar