Eğitim ve Araştırma Hastanesi-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 9 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Vencare Marka V2020 Model İnsansal Atık İmha Cihazı Yıllık Bakım ve Onarımı Hizmeti bakım 4
2 Terumo Marka System I Model Kalp Akciğer Pompası Cihazı Yıllık Bakım ve Onarımı Hizmeti bakım 4
3 Ge Marka Vivid-7 ve Vivid-S5 Model Ekokardiyagrafi Cihazları Bakım ve Onarımı bakım 24
4 Philips Marka HD11XE, İE33 ve Epig-7 Model Ekokardiyografi Cihazları Bakım ve Onarım Hizmeti bakım 96
5 Siemens Marka Axiom Artıs FC ve Axiom Artıs ZEE Model Anjio Cihazları Bakım ve Onarım Hizmeti bakım 40
6 Cisa Marka 6410-6422 Model Otoklav Cihazı Yıllık Bakım ve Onarım Hizmeti bakım 4
7 ATM Marka Easywiev Model Otoklav Cihazı Yıllık Bakım ve Onarım Hizmeti bakım 2
8 Cisa Marka Kapa-105-155 Model Yıkama Cihazı Bakım ve Onarım Hizmeti bakım 4
9 Siemens Marka Axiom Aristos Model Sabit Dijital Röntgen Cihazı için Bakım ve Onarım Hizmeti bakım 12

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar