MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin BASIM VE DAĞITIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 1926-f Damga Vergisi Beyannamesi
cilt 3.000
2 2201-f Haciz Bildirisi (Gayrimenkul ve Benzerleri İçin) (HB2) (VEDOP)
cilt 5.000
3 2202-f Haciz Bildirisi (HB1) (VEDOP)
cilt 3.000
4 3215-c Muhasebe İşlem Fişi/ Yardımcı Hesaplar (VEDOP)
cilt 140.000
5 3415-d Gerçek Kişiler İçin Sicil Formu (G1)
föy 500.000
6 5005-f Belge Dağıtım ve İzleme Bordrosu
cilt 5.000
7 6802-g Alındılı Tebliğ Zarfı
adet 3.000.000
8 6805-e Alındılı Tebliğ Zarfı (VEDOP)
takım 12.000.000
9 6904-d Şifre Zarfı
takım 1.000.000
10 7212-a E- Yoklama İmza Formu
cilt 50.000
11 7911-c Vergi Dairesi Alındısı (VEDOP)
takım 20.000.000
12 9201-e Görüşme Mektubu cilt 5.000
13 9608-g Vergi/ Ceza İhbarnamesi (VEDOP)
cilt 75.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar