ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)