Bölge Müdürlüğü-15.Bölge Kastamonu KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 EP1002-Her türlü arazide harita üretilmesi hektar 14
2 EP1003-Her türlü arazide yatay ve düşey hat çizilmesi ve raporlarının hazırlanması kilometre 0,8
3 EP1004-Her Türlü arazide hidrolik hidrolojik etütlerin hazırlanması kilometre 0,8
4 EP1006-Proje hacimsel elemanların çizim ve hesaplarının yapılması kilometre 0,8
5 EP1007-Proje paftaları ve proje sonu raporlarının yapılması kilometre 0,8
6 EP1008-Drenj projelerinin yapılması kilometre 0,8
7 EP1009-Metraj dosyasının hazırlanması kilometre 0,8
8 EP1010-Plankote hazırlanması ve çizilmesi adet 1
9 KP2000-Köprü Projelerinin Hazırlanması metrekare 746
10 KSP2600-İksa ve İstinat Duvarı Pojelerinin Hazırlanması metrekare 200
11 JH-22-ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (ince, iri ve bloklu - molozlu her tür zeminde) zeminlerde 0.00-30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması metre 100
12 JH-24-kayalarda jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 0.00-100.00 metre arasında (karotlu) metre 20
13 JH-27-zeminlerde jeoteknik amaçlı amaçlı sondaj kuyusundan örselenmemiş numune alınması 0.00-30.00 metre arasında adet 10
14 JH-29-0.00-30.00 metre arasında yerinde deney (SPT+Örselenmemiş numune alınması) adet 65
15 JH-34-jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda deney (presiyometre, dilatometre, cptu ve sptu) yapılması 0.00-30.00 metre arasında -presiyometre deneyi yapılması adet 35
16 JH-47-servis yolu yapımı her cins ve kılastaki zeminde (tip II) kilometre 0,5
17 Z.1.GPB/P1-zemin mekaniği proje hizmetleri-taşıma gücü hesabı (geoteknik rapor) adet 1
18 Z.1.GPB/P2-zemin mekaniği proje hizmetleri-Zamana bağlı oturma taşarımına ait geoteknik rapor adet 1
19 Z.1.GPB/P9-zemin mekaniği proje hizmetleri-Derin temel tasarımı tasarımına ait geoteknik rapor adet 1
20 Z.1.GPB/P4-zemin mekaniği proje hizmetleri-dolgu veya yarma şev hesabı adet 1
21 Z.1.GPB/P8-zemin mekaniği proje hizmetleri-betonarme istinat duvarı adet 1
22 Z.1.4-Su Muhtevası Ölçümü set 35
23 Z.1.8-Doğal Birim Hacim Ağırlığı ( gn ) Tayini ( Şekilli Numune Üzerinde ) set 35
24 Z.1.21-Kohezyonlu Zeminlerde Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Ölçümü (Örselenmemiş Numune Üzerinde) set 30
25 Z.2.2-Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi adet 10
26 Z.2.3-Yoğunluk Tayini adet 10
27 Z.2.9-Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin) adet 10

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar