Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Entegre havza ıslah projesi yapımı. (ön etüt ve diğer arazi çalışmalarıyla tespit edilen veriler doğrultusunda; erozyon kontrolu, sel kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mer'a ıslahı, yeşil kuşak, Orköy faaliyetleri, küçük su kaynaklarının planlaması, tarımsal faaliyetlerin planlanması.) hektar 15.540
2 Oyuntu Islahı Etüdü Yapımı kilometre 10
3 Toprak Sahalarda 80 cm. eninde 100 cm. boyunda ve azami 120 cm. derinliğinde profil açılması. metreküp 120
4 Küskülük sahalarda 80 cm. eninde 100 cm. boyunda ve azami 120 cm. derinliğinde profil açılması. metreküp 43,2
5 Toprak Tahlili Yaptırılması. adet 68
6 Sor-Sap-Çöz Toplantısı Yapılması. adet 36
7 Proje Bilgilendirme Toplantısı Yapılması adet 18
8 Projelerde Paydaş Toplantısı. adet 6

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar