Orman Bölge Müdürlüğü-Amasya OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİM VE TOHUM ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Yastık Tesviyesi (Makine ile yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) dekar 4,65
2 Organik gübreleme (Gübre bedeli hariç;Toprağa karıştırılması ve yükleme dahil ; 2,5 M³/Da) (Traktör ve ekipman idarece karşılanacak) dekar 23
3 Sırt pulvarizatörü ve işçi ile ilaçlama / gübreleme (8 kere)( ilaçlama makinesini idare verecek) dekar 40
4 Fidanların gübrelenmesi / ilaçlanması Sıralar üzerinde (3 kere *44.800m=134.400m) 100 metre 1.344
5 Fidanların gübrelenmesi / ilaçlanması Kaplı fidanlarda (3 kere * 315.000=945.000 adet) 1000 adet 945
6 Tohum ilaçlama (İlaç bedeli hariç) kilogram 1.632
7 Beş sıralı küçük taneli tohum ekimi ( Ekipmanı idare verecek) dekar 4,35
8 Beş sıralı iri taneli tohum ekimi ( Ekipmanı idare verecek) dekar 3,5
9 Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir)(180gün*3saat*30da) dekar 16.200
10 Damla sulama(180gün*3saat*3,8da) dekar 2.052
11 Fidan Üretim Parsellerine Sulama Borusu döşeme ve toplama 100 metre 15
12 Kaymak kırma ile (4 sefer*13,4da) ( Traktör ve ekipmanı idare verecek) dekar 53,6
13 Ot alma ,Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (2 defa*13,4da) dekar 26,8
14 Ot alma ,Ot yoğunluğu % 41-70 (4 defa*13,4da) dekar 53,6
15 Ot alma ,Ot yoğunluğu % 70' den fazla (4 defa*13,4da) dekar 53,6
16 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) (10.000m* 10 defa) ( Traktör ve ekipmanı idare verecek) 100 metre 1.000
17 Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)İbrelilerde (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil)(2000 adet 2.25mt üzeri) 1000 adet 7
18 Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.) Yapraklı ve çalı grubu (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil) 1000 adet 2
19 Mevcut bambuya fidanların(1-5 bağ) bağlanarak sabitlenmesi (2 Kere) 100 adet 20
20 Bambuya bağlanarak sabitlenmiş fidanları sıkan bağların (1-5 bağ) çözülmesi 100 adet 10
21 Rüzgar vb. sebeplerle devrilen fidanların olduğu yerde kaldırılması Hacmi 0,75 - 6 litre (10 x 25 - 25 x 35 cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların 1000 adet 6
22 Rüzgar vb. sebeplerle devrilen fidanların olduğu yerde kaldırılması Hacmi 6.1-18 litre (25 x 38 - 40 x 40 cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların 1000 adet 6
23 Rüzgar v.b. sebeplerle yıkılan fidanların olduğu yerde kaldırılması Hacmi 18.1-85 litre (41*40- 53*47cm ebatlar) arasındaki kaplı fidanların 1000 adet 6
24 Söküm seleksiyon gömü ambalaj (malzeme hariç) Yapraklı fidan (Ekim yastığında) ( Traktör ve ekipmanı idare verecek) dekar 1
25 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması 1000 adet 10
26 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi ( Traktör ve ekipmanı idare verecek) 1000 adet 10
27 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) kapların harç ile doldurulması 1000 adet 50
28 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi ( Traktör ve ekipmanı idare verecek) 1000 adet 50
29 Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç) 1000 adet 45
30 Çıplak köklü fidanların repikajı (Polietilen torba veya kabın doldurulması, repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması) Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj ( Traktör ve ekipmanı idare verecek) 1000 adet 50
31 Kaplı fidanlarda ot alma Çapı 10- 25 cm arasında olan kaplarda (10 kere * 315.000) 1000 adet 3.150
32 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi (Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm den küçük) 1000 adet 5
33 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi (Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm ) 1000 adet 50
34 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi Hacmi 11,1 - 22 litre arası olan kaplarda (Çapı 19,1 - 25 cm ) 1000 adet 2
35 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi Hacmi 4.1- 7 litre arasınaki kaplarda (çapı 13.1- 17 cm ) 1000 adet 5
36 Kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm ) 1000 adet 20
37 Kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi Hacmi 11,1 - 22 litre arası olan kaplarda (Çapı 19,1 - 25 cm ) 1000 adet 1,5
38 Kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi Hacmi 4.1- 7 litre arasınaki kaplarda (çapı 13.1- 17 cm ) 1000 adet 4
39 Yapraklı Tür Orman Ağacı Tohumu Üretimi(Tohumun toplanması, kurutulması, dövülmesi, elenmesi dahil, Akasya, Yalancı akasya,Gladiçya, Erguvan ve benzeri türler) kilogram 80
40 Kara Servi ve Mavi Servi Tohumu Üretimi (Tohum meşcerelerinden kozalakların toplanarak idareye teslimi) kilogram 80

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar